POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

Sklep internetowy www.eczajnik.pl szanuje prywatność swoich Klientów. Niniejsze zasady wskazują, jakie informacje, umożliwiające osobistą identyfikację, możemy gromadzić i jak możemy z nich korzystać.

I. Informacje ogólne w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Przekazywane dane osobowe w związku korzystaniem lub z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego eczajnik.pl są przetwarzane przez Dominika Jurczak prowadzącego, w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, działalność gospodarczą pod firmą „Dominik Jurczak Czajnik”, adres głównego miejsca prowadzenia działalności: ul. Porajów 1 paw. 31, 03- 188 Warszawa, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP): 524-217-42-84, REGON: 015649708, który jest jednocześnie administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.).

2. Powierzane dane osobowe, w szczególności takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, mogą być przetwarzane w różnych celach:

a)      w zakresie niezbędnym do zawarcia, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania umowy sprzedaży i prawidłowej realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego eczajnik.pl;

b)      w celu zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

c)      w związku z rozpatrywaniem składanych reklamacji;

d)     w przypadku wyrażenia zgody również na otrzymywanie informacji marketingowych, przede wszystkim poprzez przesyłanie drogą mailową informacji o sklepie, ofercie i promocjach, dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania tych informacji.

3. Każdy kto powierza swoje dane osobowe ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolną decyzją, nie mniej jednak brak zgody na ich przetwarzanie może skutkować uniemożliwieniem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym eczajnik.pl

5. Dane osobowe podane w koncie Klienta można samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). Można również zwrócić się z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@eczajnik.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym eczajnik.pl.

II. Zasady bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych zapewnia Dominik Jurczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Dominik Jurczak Czajnik”. Zastosowane środki mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Dodatkowo, dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

  • przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  • bezpiecznie przechowywane,
  • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  • dokładne, poprawne i aktualne,

III. Informacje techniczne – pliki cookie

1. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego eczajnik.pl na urządzeniu końcowym, w szczególności komputerze, smartfonie, tablecie, zapisywane są niewielkie pliki, głównie tekstowe, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego eczajnik.pl tzw. pliki cookie.

2. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących konkretną osobę i nie pozwalają ustalić niczyjej tożsamości.

3. Zapisywanie tych plików na urządzeniu umożliwia m. in. zapamiętanie danych logowania, zapamiętanie produktów dodanych do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań i potrzeb Klienta. Dzięki plikom cookie możliwe jest także zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego eczajnik.pl, co umożliwia rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami Klientów.

4. Pliki cookie nie zmieniają ustawień urządzenia ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

5. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego eczajnik.pl wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne oraz stałe. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

 

6. W ramach Sklepu Internetowego eczajnik.pl wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie.

a)      niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego eczajnik.pl., logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

b)      służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;

c)      statystyczne - umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

d)      funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie indywidualnych ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu m. in. nie trzeba każdorazowo wpisywać loginu i hasła.

e)      reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej, dostosowanej do potrzeb i zainteresowań Klienta reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe,

f)      społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest). 

 

7.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego eczajnik.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Właściciel Sklepu Internetowego eczajnik.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

 

 

IV. Postanowienia końcowe

Mając na uwadze nieustający rozwój i postęp techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad pojawi się, z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, informacja poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej

Data ostatniej aktualizacji Polityki 9 listopada 2016 r.

 

Wskazówki dla Użytkownika Sklepu Internetowego mające służyć zwiększeniu bezpieczeństwa ochrony jego danych osobowych:

  1. ustanowienie loginu i trudnego, alfanumerycznego  hasła do konta Klienta co ma uniemożliwić w prosty sposób rozszyfrowanie ich przez nieuprawnione osoby trzecie. W szczególności rekomenduje się stworzenie hasła będącego kombinacją znaków - cyfr i liczb oraz dużych i małych liter. Bardzo istotne jest także aby zachować swój login i hasło do konta w tajemnicy, w tym w szczególności nieprzekazywania ich jakimkolwiek osobom trzecim;
  2. każdorazowe wylogowanie się ze swojego konta Klienta po zakończonych zakupach poprzez kliknięcie przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony.
  3. korzystanie z programów antywirusowych i regularne skanowanie dysków w poszukiwaniu wirusów;
  4. korzystanie ze Sklepu Internetowego eczajnik.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie.
  5. w sytuacji korzystania ze Sklepu internetowego eczajnik.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron.

 

Śledź nas na Facebooku